Privacyverklaring (AVG) 2023

Vanaf mei 2018 ben je verplicht je aan de privacywet te houden. Dat houdt voornamelijk in dat je als website/blog duidelijk maakt wat je met eventuele persoonsgegevens doet en waar deze gegevens uit bestaan. Love your life maakt via deze pagina duidelijk wat er met gegevens van de bezoeker gebeurt. Hier volgt de privacyverklaring die van toepassing is voor lezers van Loveyourlife.blog.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Loveyourlife.blog kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van mijn website, omdat jij wel eens een reactie achterlaat onder een blog of een vraag stelt via het contactformulier. Loveyourlife.blog verwerkt daarbij je opgegeven naam, je e-mailadres en IP-adres.

Waarom?

Loveyourlife.blog verwerkt deze gegevens om in contact te komen indien gewenst. Bijvoorbeeld om antwoord op je vraag te geven.

Bewaren van gegevens

Loveyourlife.blog bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het bovenstaande te realiseren. In de praktijk doe ik vrijwel niks met de informatie die jij mij geeft. Sowieso worden gegevens niet langer dan een jaar bewaard indien wij geen overeenkomst samen hebben, conform de wettelijke verplichting.

Gegevens aan derden

Loveyourlife.blog verstrekt de gegevens die jij geeft niet aan derden.

Websitebezoek

Op Loveyourlife.blog worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Loveyourlife.blog gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering

Jij hebt als bezoeker recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen indien dat van toepassing is. Denk hierbij aan een reactie die je verwijderd wil hebben bij een oud artikel. Jij kan dan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier op de site. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen de gestelde termijn van vier weken, op je verzoek reageren.

Als jij de indruk hebt dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door Loveyourlife.blog verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij via het contactformulier op de site. 

Loveyourlife.blog 2023